Camino Mozarabe

Oliventræer

Jeg har vandret blandt oliventræer, adskillige oliventræer, den ene hektar efter den anden med oliventræer, flere dage i træk, oliventræer så langt øjet rækker. Det er varmt, støvet og uden skygge. 

Når man kender til regler for dansk landbrug, forbavses man over, at denne form for landbrug er tilladt. Hjemme skal der såes efterafgrøder, næsten før høsten er i hus og der skal være et grønt bunddække i markerne med majs. Her består landskabet kun af oliventræer og bar jord, ikke så meget som en tot græs finder man. Når man kommer til et vandløb bliver alt grønnere og pludselig slår det én, hvad der manglede blandt de talløse rækker af oliventræer. Fuglesang. Om det er den nuværende tørke eller det er landbrugsmetoden der gør, at der ikke er mange insekter og fugle i landskabet, skal jeg lade være usagt. Jeg gætter dog på, at begge dele har indflydelse.
Dyrkning af oliven er vel et af de største erhverv mellem Granada og Cordóba. Faktisk producerer de 40% af verdens olivenolie her i Spanien og størstedelen i Andalusien. Det er anslået til at være 215 milioner træer. Træer i krise. Sidste år var der en dårlig høst på grund af tørke, i år bliver det værre. Det er forår og alt skulle stå i fuldt flor, men bladene på træerne er begyndt at visne. Træerne blomstrer lige nu, men blomsterne falder af, fordi de ikke får vand. Ingen blomster, ingen oliven. Ingen oliven, ingen olie. Ingen olie, ingen indtægt. Der kan meget vel være hårde tider forude for denne region. 
I have walked for miles and miles among olive trees, one hectare after another with olive trees, several days in a row, olive trees as far as the eye can see. It is hot, dusty and without shade.

When you know the rules for Danish agriculture, you are surprised that this type of agriculture is allowed. At home new crops must be sown, almost before the harvest is done and there must be a grass or similar  to cover the bottom in the fields with corn.  Here the landscape consists only of olive trees and the soil, not so much as a tuft of grass can be found. When you come to a stream, everything becomes fresh and more green. Suddenly it strikes you what was missing when you walked through the countless rows of olive trees. Bird song. I cant say whether it is the current drought or the farming method that causes the lack of insects and birds. I guess both things have an impact. 

Olive farming is a giant business here between Granada and Cordóba. 40% of the world's olive oil is produced in Spain and the biggest part right here in Andalucia. It's approximately 215 million trees. Trees in a rather critical state. The harvest last year was bad because of the drought and this year looks even worse. It is spring and everything should be fresh and green, but the leaves are falling off the trees, as they have started to wither. The trees are blooming at the moment, but the flowers just fall from the trees, as they dont get any water. No flowers, no olives. No olives, no oil. No oil, no income. This region might be in for hard times. 

  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *