Camino Mozarabe

Hele Europas drivhus

Hvis du søger på Almeria på Google Maps, kan du se en hvid klat til venstre. Ikke meget efterlader et hvidt område på landkortet. Prøv at skifte til satellitfoto og zoom helt ind. Pludselig vil du opdage, at det er drivhuse. Et kæmpe areal dækket af væksthuse. Omkring 31.000 ha.
Jeg mødte en lærerinde, hvis kæreste have et lille drivhus. Det var kun på 6000 m2. Jeps, du læste rigtigt, et “lille” drivhus på 6000 m2. En normal størrelse vil være omkring 1 hektar. Han dyrker blandt andet vandmeloner og zucchini. Hun fortæller, at de store mængder af plastik er et problem, men det er ikke det eneste problem der er. De fleste arbejdere er indvandrere fra Afrika. De bor i slumkvarterer bygget af ting de måtte finde i vejkanten, de arbejder illegalt til langt under mindsteløn, de er ikke beskyttet mod de pesticider der anvendes i drivhusene og de tør ikke råbe op, for så mister de deres arbejde. For at få en arbejdstilladelse, skal man først bevise, at man har brugt 3 år på at skabe sig et liv her, men hvordan gør man det, når ens arbejde er ulovligt? Skolelæreren fortæller, at drivhusene ikke ville klare sig uden de ulovlige immigranter, men erkender samtidigt, at det er en ond cirkel.
2/3 af Europas frugt og grønt stammer fra Sydspanien. Ejeren af et drivhus får ca 35 eurocent pr kg zucchini. Når de når England bliver de solgt til ca. 8 euro/kg. (2019 priser). Hvem i leveringskæden der høster den største fortjeneste, tør jeg ikke svare på. Tankevækkende er det dog, at vi er ganske ukritiske (eller uvidende) om den mad vi spiser til daglig, mens vi samtidig går ufattelig meget op i, om vores gourmet kaffe er økologisk og fairtrade.
If you go to Google Maps and search for Almeria, you will find a white spot to the left. It’s a bit unusual to find a white spot on a map. Try changing the settings to satellite photo and zoom in. You will discover, that it’s an area of greenhouses. A huge area. About 31.000 ha. 
I met a school teacher who’s boyfriend had a small greenhouse. It’s only 6000 m2. Yes, thats right. 6000 m2 counts as a small one. A normal sized greenhouse will be around 1 ha. He grows zucchini and watermelons. She tells me, that the plastic waste is a huge problem. Unfortunately it’s not the only problem. Most of the workers are illegal migrants from Africa. They live in slum quarters built of what ever they can find in the side of the road. They work for way less than minimum wages, get no protection against the pesticides being used in the greenhouses and dare not to protest against it, as they just will loose their jobs. To get a work permit, you first have to spend 3 years getting established, but how do you prove that, when you work illegally? The teacher tells me, that the greenhouses need the emigrants, but that it’s a downward spiral.
2/3 of the fruit and vegetables being consumed in Europe are grown in southern Spain. The owner of a green house would in 2019 get 35 eurocents for a kilo of zucchini. In the shops in Britain it will sell for 8 euro/kg. I can’t say, who makes the most money in the chain of supply. It’s thought provoking (or is it lack of knowledge?) that we don’t care about the food we eat every day, but the gourmet coffee we drink, has to be organic and fairtrade.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *